Điều khoản sử dụng

Xin vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện sau đây trước khi sử dụng trang web 789bet-casino.top. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này.

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào, xin vui lòng không sử dụng trang web này và đăng ký tài khoản.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Các tài liệu và nội dung trên trang web 789bet-casino.top được bảo vệ bởi luật quyền sở hữu trí tuệ. Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ tài liệu hay nội dung nào từ trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

Mọi thông tin cá nhân bạn cung cấp khi sử dụng trang web này sẽ được bảo mật theo Chính sách riêng tư của chúng tôi.

2. Trách nhiệm người dùng

Khi sử dụng trang web 789bet-casino.top, bạn đồng ý không:

 • Sử dụng trang web để phạm pháp hoặc vi phạm bất kỳ qui định nào;
 • Sử dụng trang web để gây hại cho người khác hoặc xâm phạm đến quyền riêng tư của họ;
 • Truy cập trái phép vào các thông tin và dữ liệu trên trang web;
 • Phân tán virus hoặc các công nghệ gây hại khác;
 • Can thiệp vào hệ thống mạng hoặc gây quá tải cho trang web;
 • Thực hiện bất kỳ hình thức quảng cáo hoặc tiếp thị không được chấp thuận;
 • Thực hiện bất kỳ hành động gây cản trở, làm gián đoạn hoặc gây thiệt hại đến trang web và hệ thống mạng liên quan.

3. Thay đổi và chấm dứt dịch vụ

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc chấm dứt bất kỳ dịch vụ hoặc chức năng nào trên trang web 789bet-casino.top mà không cần báo trước. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự mất mát hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc thay đổi hoặc chấm dứt dịch vụ.

 • 4. Bảo mật và đăng ký tài khoản

  Khi bạn đăng ký tài khoản trên trang web 789bet-casino.top, bạn phải cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và cập nhật. Bạn có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản của mình và không tiết lộ cho bất kỳ một bên thứ ba nào.

  Nếu có bất kỳ hoạt động lạ hoặc không mong muốn nào xảy ra trên tài khoản của bạn, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi ngay lập tức.