Chính sách bảo mật

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn thông qua một số cách khác nhau, bao gồm khi bạn đăng ký tài khoản, đăng nhập, hoặc gửi thông tin qua các biểu mẫu trên trang web của chúng tôi. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, v.v.

Chúng tôi cũng thu thập thông tin không cá nhân, bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, thời gian truy cập, trang web bạn đã truy cập trước khi ghé thăm trang web của chúng tôi, và các hoạt động khác trên trang web.

2. Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp các dịch vụ bạn yêu cầu, xác nhận và quản lý giao dịch, giải quyết tranh chấp và yêu cầu hỗ trợ, và cung cấp thông tin quan trọng liên quan đến dịch vụ hoặc sản phẩm mà bạn đã mua.

Chúng tôi cũng sử dụng thông tin cá nhân để cải thiện trang web của chúng tôi và tùy chỉnh nội dung và trải nghiệm của bạn trên trang web.

3. Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không được sự đồng ý của bạn, trừ khi cung cấp thông tin đó là cần thiết để thực hiện dịch vụ bạn yêu cầu hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

  • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các đối tác và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi để cung cấp và quản lý các dịch vụ cho bạn.
  • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn trong trường hợp liên quan đến sự sáp nhập, mua lại, hoặc bán toàn bộ hoặc một phần của công ty.

4. Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn và sử dụng các biện pháp công nghệ và an ninh hợp lý để đảm bảo an toàn thông tin. Tuy nhiên, không có hệ thống truyền thông hoàn toàn an toàn và chúng tôi không thể bảo đảm 100% an toàn của thông tin cá nhân trong quá trình truyền và lưu trữ.

Chúng tôi cũng hàng ngày kiểm tra, cập nhật và cải tiến hệ thống bảo mật để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc vi phạm dữ liệu cá nhân.